Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018
Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget