Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget