Prop. 1 S (2017–2018)

For budsjettåret 2018 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget