Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

15 millioner kroner til NORLA og Norge som hovedland på Bokmessen i Frankfurt 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Norge skal være hovedland på verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019. Dette er en av de største satsingene på norsk kultur utenlands i nyere tid, og et springbrett for et langsiktig løft for eksport av et mangfold av norsk kultur.

Det er gitt tilsagn om å støtte satsingen med til sammen 30 millioner kroner fordelt på 2018 og 2019. 15 millioner kroner foreslås innfridd i 2018. 5 millioner kroner bevilges over Utenriksdepartementets budsjett og 10 millioner kroner over Kulturdepartementets budsjett.

– Norge som hovedland på Bokmessen i Frankfurt er en unik mulighet til å videreføre og utvikle det internasjonale gjennomslaget for norsk litteratur og kultur. Det ligger et stort potensial i å være hovedland, for å løfte frem Norge som kulturnasjon og styrke det norske omdømmet som reiselivsdestinasjon, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det er NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Økt litteratureksport er en del av regjeringens satsing på å styrke kreative og kulturelle næringer. I tillegg til litteratur og bøker, vil norsk musikk, dans, teater og visuell kunst vises frem ved kulturinstitusjoner over hele Tyskland, gjennom hele året. Tyskland er det viktigste eksportmarkedet for alle kulturnæringene og det er viktig å ha et langsiktig perspektiv også på det som skjer utenfor messeområdet.