Historisk arkiv

Bekjempelse av skrantesyke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har satt av 18,6 millioner kroner til å bekjempe skrantesyke hos hjortedyr. Pengene skal blant annet brukes til å ta ut en villreinstamme i Nordfjella.

–Vi står overfor en svært krevende utfordring i møtet med den dødelige dyresykdommen skrantesyke som har blitt oppdaget hos villrein i Nordfjella. I denne situasjonen må vi gjøre alt vi kan for å hindre at sykdommen sprer seg til andre villreinområder eller andre hjorteviltarter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Dersom det ikke lykkes å få kontroll over sykdommen, vil det få svært alvorlige konsekvenser for høstingen av våre utmarksressurser. En spredning av sykdommen til tamrein kan få store økonomiske konsekvenser for reindriftsutøvere. Det vil også sette sterke begrensninger på både innenlandsk salg og eksport av reinkjøtt.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har slått fast at det beste virkemidlet for å få kontroll over sykdommen, som kalles Chronic Wasting Disease – CWD, er å avlive den villreinstammen som nå er smittet av sykdommen. Dette gjelder villreinstammen i Nordfjella villreinområde, sone 1, som ligger i Sogn og Fjordane og Buskerud.

Avlivingen skal gjennomføres innen 1. mai 2018. Det skal totalt tas ut 2.000 – 2.500 dyr på kort tid. På grunn av sykdommens karakter må slakt og slakteavfall håndteres med spesiell varsomhet, og det er svært ressurskrevende. Det vil bli innsamlet prøver fra de døde dyrene for å få mer kunnskap om spredning av sykdommen. Statens naturoppsyn står svært sentralt i arbeidet med å organisere og gjennomføre utskytingen.

–Vi arbeider nå med å lage en detaljert plan for å få tilbake villrein i det området som saneres. Vi håper at vi om noen år vil ha en sunn og frisk villreinstamme i Nordfjella igjen, sier Helgesen