Historisk arkiv

Mer omfattende klimarapportering i budsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet starter oppfølgingen av klimaloven i årets budsjettproposisjon.

Den nye klimaloven pålegger regjeringen å gi årlige redegjørelser om klimagassutslippene fra 2018. Nå kommer Klima- og miljødepartementet dette lovkravet i forkjøpet.

–Klimaloven innebærer mer rapportering til Stortinget blant annet om utslipp og klimaeffekter av fremlagt budsjett. Selv om loven først gjelder fra 2018 legger vi frem en mer omfattende rapportering allerede i dette budsjettet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

De årlige rapporteringene i statsbudsjettet skal fortelle Stortinget hvordan Norge kan nå klimamålene, hva som er klimaeffekten av budsjettet og hvordan utslippene utvikler seg fremover.

Enkelte av disse punktene er krevende metodisk å følge opp, og departementet jobber med å konkretisere hvordan dette kan gjøres. Men allerede i årets budsjett er det en mer omfattende omtale av flere av disse punktene enn tidligere år.

–Utslippsbanene vi presenterer i årets budsjett illustrerer at vi kan oppfylle vårt kommende 2030-mål for ikke-kvotepliktig sektor ved å følge opp politiske målsettinger og ambisjoner og gjennomføre ytterligere tiltak, sier Vidar Helgesen.

Les mer (pdf).