Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Oppstart for rehabilitering av Nationaltheatret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen legger vekt på å sikre nasjonale kulturhistoriske bygninger og gode lokaler for viktige kulturinstitusjoner. Det er nødvendig med rehabilitering av Nationaltheatret. Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til å begynne arbeidet med forprosjektering i 2018.

– Nationaltheatret er en viktig nasjonal kulturinstitusjon og en av våre flotteste kulturhistoriske bygninger. Det er nødvendig med en omfattende rehabilitering av Nationaltheatret, for å sikre bygningen for fremtiden, og regjeringen vil legge til rette for optimal fremdrift i prosjektet. Derfor har vi foreslått en bevilgning på 10 millioner kroner til å begynne arbeidet med forprosjektering i 2018, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det er gjennomført en grundig utredning av hvilke alternativer som finnes for rehabilitering og utvikling av teatret. Det er også gjennomført en såkalt konseptvalgutredning (KVU) som har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring KS1.

På grunnlag av konseptvalgutredningen og kvalitetssikringsprosessen har regjeringen valgt hvilken konseptuell løsning som skal ligge til grunn for prosjektet. I 2017 pågår en avklaringsfase i tråd med regjeringens overordnete konseptvalg, og dette vil danne utgangspunktet for forprosjektet.