Historisk arkiv

Samferdselsbudsjettet 2018

Trønder- og Meråkerbanen: Togtilbudet skal styrkes, men kostnadsøkning i elektrifiseringsprosjektet må håndteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringens satsing på jernbane i Trøndelag fortsetter i de kommende årene. Bedre materiell og infrastruktur er vesentlig for å øke kapasiteten. Perspektivene er veldig spennende, men noen utfordringer må løses først, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Trønderbanen er første strekning som får såkalte bimodale togsett til utprøving. Vi ønsker at de reisende opplever flere avganger og kortere reisetid. Samtidig må vi jobbe mer med elektrifiseringsprosjektet. Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner. Vi må nå jobbe for å finne løsninger som får pengene til å strekke lenger. Vi får derfor ikke til anleggsstart i 2018, slik vi opprinnelig ønsket, sier samferdselsministeren.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) er elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen planlagt gjennomført i den første seksårsperioden. Den eksterne kvalitetssikringen som ble ferdigstilt i vår, viste imidlertid at kostnadene har økt med om lag 20 prosent fra anslaget i NTP. Det er derfor naturlig at regjeringen går gjennom prosjektet på nytt.

Togtilbudet i Trøndelag skal bli bedre

Regjeringen vil legge til rette for å styrke togtilbudet på Trønderbanen i løpet av NTP-perioden. Nye og lengre tog med bedre komfort, større kapasitet og lavere utslipp skal bidra til et forbedret togtilbudet på Trønderbanen. Sammen med kortere reisetid og hyppigere avganger vil de reisende få enda større nytte av jernbanen. Tiltakene for dette skjer uavhengig av elektrifiseringsprosjektet.

I 2019/2020 er det lagt opp til å prøve ut to nye bimodale togsett i trafikk på Trønderbanen. Bimodale tog kan både hente strøm fra kjøreledningen og kjøre på ikke-elektrifiserte strekninger. Når togene kjører på ikke-elektrifisert jernbane, driver motorer om bord generatorer for togenes elektriske framdriftsmotorer. Det vil si at togene har med seg sitt eget anlegg for å produsere strømmen de trenger. Når togene settes i trafikk i 2019/2020, vil generatorene bli drevet av mer miljøvennlige Euro 6 dieselmotorer. På sikt kan det legges til rette for at nullutslippsteknologi, som for eksempel hydrogenbrenselsceller, produserer strømmen om bord. Nye, moderne tog vil også gi langt bedre komfort og en bedre reiseopplevelse enn dagens materiell.

I NTP er det i tillegg satt av midler til tiltak som gjør det mulig å kjøre med lengre tog på Trønderbanen, og i siste del av NTP-perioden er det prioritert tiltak som er nødvendig for å kunne gi et togtilbud med økt frekvens.