Historisk arkiv

Vil øke innsatsen i humanitære kriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke den humanitære innsatsen til et rekordhøyt nivå.

– Aldri før har flere mennesker vært rammet av krig, kriser og naturkatastrofer. Med over 140 millioner mennesker i nød verden over og et FN som ikke får inn nok midler, er det viktig at Norge trapper opp bistanden, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen økte det samlede humanitære budsjettet med over 50 prosent i perioden 2014 - 2017. I budsjettforslaget for 2018 foreslås en ytterligere økning på 139 millioner kroner, til 5,2 milliarder kroner.

– Regjeringen har gjennomført en historisk satsing på humanitær respons fordi det har vært rekordstore behov. Vi ønsker å opprettholde et høyt nivå på bistanden til de store, humanitære katastrofene som Syria, Jemen, Tsjadsjøregionen og Sør-Sudan. Vi vil prioritere utdanning i krise, videreføre innsatsen for minerydding og være en pådriver for beskyttelse mot seksuell vold og overgrep, sier Brende.

Den norske bistanden går i hovedsak via FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

– Tendensen er at de humanitære krisene blir mer langvarige. Vi er opptatt av å få en bedre kobling mellom akutt innsats og langsiktig utviklingsbistand. Å redde liv og lindre nød er viktig, men det er avgjørende å få en slutt på konflikter og gjøre noe med årsakene til at mennesker sulter, fordrives og utsettes for vold. Norge er pådriver for å søke politiske løsninger, og vi arbeider internasjonalt for beskyttelse av sivile og hjelpearbeidere i henhold til humanitærretten, sier utenriksministeren.

For mer informasjon om Norges humanitære innsats, se her.