Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen styrker integreringen: Ny mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll og 23 millioner kroner til arbeidskvalifisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap i budsjettet for 2018.

– Personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap skal få støtte. Regjeringen vil derfor opprette en ny mentorordning for utsatte som ønsker å bryte med familie og nettverk, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Regjeringen styrker tiltak for kvalifisering til arbeid som ledd i integreringsarbeidet

Innsatsen for å kvalifisere til arbeid skal være målrettet og effektiv. Regjeringen foreslår å bevilge tilsammen 23,2 millioner kroner for å styrke tiltak for arbeidskvalifisering.

Av disse foreslår regjeringen å bevilge 6,7 millioner kroner til å innføre plikt til opplæring for asylsøkere som bor på asylmottak.

– Det er viktig å komme raskt i gang med kvalifiseringen. Plikt til å delta i både norskopplæring og opplæring i norsk kultur og norske verdier, gir et tydelig signal om dette, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Å beherske norsk er avgjørende for den enkeltes deltakelse i jobb eller videre utdanning. Regjeringen foreslår 2,9 millioner kroner til kompetanseheving av lærere i norskopplæringen i 2018. Kommuner med integreringsmottak og kommuner i tilknytning til disse skal prioriteres.

Etterspørselen etter norskprøve for voksne innvandrere er økende. Regjeringen foreslår å sette av 7,6 millioner kroner til kommunene for hyppigere prøveavviklinger. Regjeringen vil i tillegg tilby en offentlig norskprøve også på høyere språknivå (C1), og foreslår å sette av 6 millioner kroner til dette.