Prop. 1 S (2017–2018)

For budsjettåret 2018 under Kulturdepartementet
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget