Historisk arkiv

150 millioner kroner til bistandsprogram mot marin forsøpling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norge skal ta internasjonalt lederskap i havspørsmål. En av vår tids store miljøutfordringer er marin forsøpling og mikroplast i havet. Derfor lanserer regjeringen en felles dugnad for bekjempelse av havforsøpling, og et eget program for marin forsøpling, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen trapper opp innsatsen mot forsøpling til havs og lanserer et eget bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast på 150 millioner kroner for 2018.

– Det nye bistandsprogrammet mot marin forsøpling skal være effektivt og miljøvennlig. Det vil først innrettes mot den delen av verden hvor problemet er størst, nemlig i det sørøstlige Asia. Vi vil også se på hvordan programmet kan støtte land og regioner i andre deler av verden hvor problemet er økende, som i Afrika, sier Brende.

Regjeringen støtter FNs miljøprogram, Verdensbanken og Interpol i deres arbeid mot marin forsøpling. Bistandsprogrammet skal blant annet bidra til avfallsforebygging og bedre avfallshåndtering i områdene der forsøplingen er størst. Å støtte opprydding i strandsonen og kystnære strøk, kan også gi stor effekt.

Regjeringen er en pådriver for at bærekraftig bruk av havet blir høyere prioritert internasjonalt. Den 20. september ledet statsminister Erna Solberg et høynivåmøte i FN om mulighetene som ligger i havet, med deltakelse fra statsledere, regjeringssjefer og ministre fra en rekke land.

– Norge har også arbeidet for at FN skal utnevne en egen havutsending. Tidligere president for generalforsamlingen, Peter Thomson (Fiji), ble utnevnt til denne viktige jobben tidligere i september, og Norge vil støtte hans arbeid, sier Brende.

Den 1. juni i år sluttet Stortinget seg til meldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Meldingen har tre innsatsområder: Verdiskaping og bærekraftig bruk av havets ressurser, rene og sunne hav og blå økonomi i utviklingsland. Regjeringen vil i tiden fremover styrke samarbeidet med andre land på disse områdene gjennom havdialoger.