Prop. 1 S (2017–2018)

For budsjettåret 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Utgiftskapittel: 800–873, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget