Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Nær 100 millioner kroner til omdeling av lørdagsaviser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Siden år 2000 har brevvolumet blitt mer enn halvert, og nedgangen på lørdager har vært enda mer dramatisk. Det var derfor nødvendig å avvikle lørdagsombæringen av post. Vi har likevel full forståelse for at folk ønsker å kunne lese avisa i helga. For regjeringen har det vært viktig å sikre distribusjon i områder uten eget avisbudnett, og derfor setter vi av om lag 100 millioner kroner til dette også i 2018, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har satt av 96,7 millioner kroner til kontrakten som Samferdselsdepartementet har med Kvikkas AS for distribusjon av lørdagsaviser. Dette er en videreføring av bevilgningen i 2017.
Over 90 prosent av lørdagsavisene i abonnement blir distribuert i egne avisbudnett. Dette skjer i første rekke gjennom selskapet "Helthjem", som eies av de store mediehusene i Norge. Kvikkas leverer lørdagsaviser i områder uten avisbudnett, og disse aviseksemplarene skal fram i de geografisk mest krevende områdene for distribusjon.

Leveringskvaliteten er forbedret

Kvikkas hadde utfordringer med leveringskvaliteten etter oppstarten i november 2016, blant annet i områder i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og i enkelte begrensede områder på Østlandet og i Nord-Norge. Leveringskvaliteten har deretter hatt en positiv utvikling.

Samferdselsdepartementet har i samforståelse med avisbransjen stilt krav om at Kvikkas over tid skal ha en klagepromille (klage pr. 1 000 aviser) på mellom 3 og 4 eller bedre. I perioden 1. april - 23. september 2017 var den gjennomsnittlige klagepromillen på 3,92. På åtte lørdager i august og september er gjennomsnittlig klagepromille 3,06.

Kvikkas og avisbransjen har et godt samarbeid, og løser fortløpende utfordringer i områder der det oppstår problemer mer distribusjonen.