Historisk arkiv

Flere unge skal komme i jobb og utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Den nye ungdomsinnsatsen skal fra 1. januar 2018 være landsdekkende og gi et tilbud til ungdom som trenger hjelp til å komme i jobb eller skole.

Regjeringen foreslår å styrke Arbeids- og velferdsetaten med 70 millioner kroner for å videreføre ungdomsinnsatsen i 2018. I alt er regjeringens nye ungdomsinnsats tildelt 100 millioner kroner i 2018.

– Unge som trenger hjelp skal ikke gå passive, men fanges opp så fort som mulig. De skal bli fulgt opp tettere, avklart tidligere og raskere komme ut i jobb eller skole, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Innsatsen er rettet mot personer under 30 år, som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Satsingen skal sikre at unge får tilbud om en individuelt tilpasset og forsterket arbeidsrettet oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten.

Ungdomsinnsatsen startet først opp på Sør- og Vestlandet, og vil gjelde i resten av landet i løpet av 2017. Erfaringer fra de første fylkene viser gode resultater. Unge blir prioritert og raskt avklart til nødvendige tiltak og aktiviteter.