Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

8,2 millioner til kulturturisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen følger opp kultursatsingen fra reiselivsmeldingen Opplev Norge – unikt og eventyrlig og foreslår 8,2 millioner kroner til tiltak for kulturturisme.

– Vi bor i et langstrakt land med tilgang til flotte kunst- og kulturopplevelser. Jeg ønsker at langt flere reisende enn nå skal få oppleve kultur i tillegg til fjord og fjell, midnattssol og nordlys. Derfor ønsker vi å legge til rette for en tettere kobling mellom kultur og reiseliv. Kunst og kultur er selve nerven i det å reise og å oppleve et land og dets folk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Etter Stortingets behandling av reiselivsmeldingen i vår, utnevnte regjeringen Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv. Rådet har allerede kommet med sine første innspill til regjeringens strategi for kulturturisme.

Bevilgningen på 8,2 millioner kroner skal brukes til å utvikle kunnskapsgrunnlaget om kulturbasert reiseliv, og til ytterligere tiltak knyttet til strategien for kultur og reiseliv som skal legges frem i 2018. 2 millioner kroner øremerkes etableringen av et forenklet klyngeprogram, særlig rettet inn mot samspill mellom kultur og reiseliv.