Historisk arkiv

7,7 milliarder til global helse og utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Utdanning og helse er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse i alle land. Regjeringen vil fortsette å øke støtten til global helse og utdanning og bidra med til sammen 7,7 milliarder kroner i 2018, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen foreslår å øke bistanden til global helse med 400 millioner kroner i 2018, til 4,1 milliarder kroner. Regjeringen doblet støtten til utdanning i perioden 2013-2017 og foreslår nå en ytterligere økning på 190 millioner kroner, til om lag 3,6 milliarder kroner totalt.

– Norge har en ledende rolle i arbeidet for både global helse og utdanning. Dette er to av våre hovedsatsingsområder i utviklingspolitikken. I tillegg til vår egen innsats, arbeider vi for økt global og nasjonal mobilisering av ressurser til global helse og utdanning. Dette er en internasjonal dugnad og ikke noe enkeltgivere eller mottakerland kan løse alene, sier Brende.

Over 260 millioner barn og ungdom går ikke på skole på grunn av krig og fattigdom. Regjeringen vil fortsette satsingene på jenters utdanning, kvalitet og læring, yrkesfaglig opplæring og utdanning i krise og konflikt.

Innen helse vil regjeringen prioritere kvinne- og barnehelse, bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, og beredskap mot epidemier og pandemier gjennom vaksinebanken Cepi.

Norges bistand går i hovedsak gjennom globale aktører som FN-organisasjoner, Verdensbanken og globale partnerskap for helse og utdanning. Betydelige midler kanaliseres også via norske sivilsamfunnsorganisasjoner og til særskilte landsatsinger.

For mer informasjon om norsk innsats for global helse og utdanning, se her.