Historisk arkiv

Opptrapping av satsing på jobbskaping og fornybar energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Dersom vi skal lykkes med å bekjempe fattigdom og nå bærekraftsmålene, må det skapes arbeidsplasser i utviklingslandene. Derfor foreslår vi å øke støtten til næringsutvikling med 338 millioner i 2018, sier utenriksminister Børge Brende.

Med denne økningen vil den samlede støtten til næringsutvikling runde to milliarder i 2018. Den økte støtten til næringsutvikling i utviklingssamarbeidet omfatter en økning i kapitaltilførselen til Norfund på 188 millioner.

– Norfund er vårt viktigste redskap for næringsutvikling i utviklingsland og et godt eksempel på hvordan vi bruker bistanden katalytisk for å mobilisere nye og større kapitalstrømmer. Økningen på 188 millioner kroner i 2018 er første ledd i regjeringens målsetting om å øke kapitaltilførselen med 50 prosent i løpet av neste stortingsperiode, sier Brende.

Norfunds oppgave er å skape lønnsom næringsvirksomhet i krevende markeder og fondet er i tillegg en viktig aktør for investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Halvparten av Norfunds investeringsportefølje på 16,8 milliarder er innenfor energisektoren.

– Lykkes vi ikke med utdanning, arbeidsplasser og bærekraftig vekst, skapes grobunn for økt fattigdom og ustabilitet. Dette er særlig viktig i Afrika og Midtøsten, hvor ungdomskullene er store og hvor mange land er spesielt sårbare overfor klimaendringene, sier Brende.

Regjeringen vil øke støtten til de multilaterale utviklingsbankenes arbeid for å styrke private investeringer og jobbskaping i utviklingsland. Det strategiske partnerskapet med privat sektor i utvalgte utviklingsland vil bli styrket, mens bedriftsstøtteordningen og satsingen på yrkesutdanning vil bli videreført.

– Tilgang til energi er en forutsetning for næringsutvikling, arbeidsplasser og utvikling. Derfor foreslår vi også å øke bistanden til fornybar energi med 75 millioner kroner, til totalt 570 millioner i 2018. Innsatsen for fornybar energi er viktig både i et klima- og næringsutviklingsperspektiv, sier utenriksministeren.

Les mer om Norfund her.