Historisk arkiv

Stor NATO-øvelse gjennomføres i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Under NATOs høyprofiløvelse Trident Juncture 2018 skal store NATO-styrker forflyttes til Norge for å gjennomføre operasjoner. NATOs høyprofiløvelser gjennomføres hvert tredje år.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde: Kampeskadronen skyter skarpt med Leopard 2 stridsvogner. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret

– Rollen som vertskap for Trident Juncture er viktig. Den synliggjør og bekrefter norsk politikk for alliert trening og øving i Norge. Øvelsen blir den største NATO-øvelsen basert på et artikkel 5-scenario på mange år, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Alliert militært samvirke gjennom trenings- og øvingssamarbeid er en hovedsatsing for NATO. Alliansens høyprofiløvelser er en sentral del i oppfølgingen av Connected Forces Initiative fra Chicago-toppmøtet i 2012.

Norge skal være vertsnasjon for øvelsen og deltar i NATOs planleggingsarbeid. Norges rolle i Trident Juncture er en anledning til å utvikle, øve og teste forsvarsplanene og evnen til mottak av allierte forsterkninger. Militære styrker fra en rekke nasjoner vil delta sammen med styrker fra samtlige forsvarsgrener og Heimevernet. I tillegg vil en rekke sivile etater delta i øvelsen.

– Regjeringen styrker Forsvaret med 200 millioner kroner i 2018 for å legge til rette for en god gjennomføring av øvelsen. Gjennomføringen av Trident Juncture vil være en viktig del av implementeringen av langtidsplanen for forsvarssektoren, og er viktig for de satsingene som er kjernen i langtidsplanen, sier forsvarsministeren.