Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Kulturministeren foreslår 3 millioner til opprettelse av senter for historiske kart i Nasjonalbiblioteket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Sparebankstiftelsen DNB har kjøpt samleren William Ginsbergs unike samling av historiske kart over landområder i Norge og nordområdene, og deponert den hos Nasjonalbiblioteket. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Nasjonalbiblioteket med 3 millioner for å bidra til at kartene blir tatt vare på og formidlet.

William Ginsberg viser kulturminister Linda Hofstad Helleland noen av kartene.
Samleren Ginsberg viser kulturministeren noen av kartene fra den store samlingen. Foto: Martin B. Andersson/Kulturdepartementet

– Takket være innsatsen som samleren William Ginsberg har gjort gjennom tiår, Sparebankstiftelsens generøsitet og Nasjonalbibliotekets innsats blir den største og beste samlingen av historiske kart over Norge og nordområdene bevart samlet i Nasjonalbiblioteket og kan formidles både til forskning og til publikum, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Dette viser hva som er mulig å få til med et godt offentlig–privat samarbeid. Det ønsker vi i regjeringen å oppmuntre til. Jeg er derfor glad for å kunne støtte opp under dette samarbeidet, sier kulturministeren.

De 3 millionene fra regjeringen skal brukes til et nytt kartsenter for Ginsberg-samlingen hos Nasjonalbiblioteket. Her vil samlingen bli tilgjengelig for forskere fra Norge og resten av verden. Det vil være forskningsplasser og forskningsbibliotekarer som vil stå til disposisjon for forskere fra inn- og utland.

William Ginsberg har siden 1983 systematisk samlet kart med fokus på Norge. Ginsberg er amerikansk statsborger, men har gjennom sin norske kone sterk tilknytning til Norge. Han har i over tre tiår hatt interesse for og midler til å samle kart, atlaser og sjøkart med fokus på Norge og nordområdene. Samlingen består av over 1000 objekter. Verdien er satt til rundt 60 millioner kroner. Blant kartene i samlingen er det første trykte kartet over Norden fra 1482 og første trykte verdenskart hvor Norge er tegnet inn, fra samme år. Ginsberg har anskaffet kartene fra hele verden, og han har oppbevart samlingen primært i USA.

De første kartene er allerede kommet til Nasjonalbiblioteket. Resten av samlingen vil hentes fra USA i løpet av året.