Historisk arkiv

Regjeringen vil videreutvikle Nasjonale Turiststier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil tilrettelegge de mest kjente turstiene bedre for turister. Klima- og miljødepartementet foreslår å bruke 10,5 millioner kroner til dette, en økning på 3 millioner fra 2017.

I 2017 bevilget regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF 7,5 millioner kroner til den nyopprettede tilskuddsordningen Nasjonale Turstier. Regjeringen foreslår å endre navnet til Nasjonale Turiststier for å få bedre frem hva dette handler om. Samtidig økes bevilgningen.

–Vi ønsker å støtte lokalt reiseliv samtidig som vi vil unngå slitasje og forsøpling av naturen. Derfor øker vi bevilgningen til Nasjonale Turiststier. Dette er en vinn-vinn-situasjon som både gir bærekraftig bruk av naturen og lokal verdiskaping, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Mange turister

Bakgrunnen er den store økningen i internasjonale turister som besøker våre mest kjente turstier og fjellområder. Flere av disse stiene er utsatt for betydelig slitasje og forsøpling, og uhygieniske forhold på grunn av manglende toaletter.

Det er også større behov for skilting, merking og informasjon, og tiltak som bedrer sikkerheten. Flere steder er det også behov for bedre parkering og adkomst.

Autorisering

I 2018 vil ordningen bli utviklet videre til å bli en autoriseringsordning, i samarbeid med blant annet Den Norske Turistforening, Røde Kors og NHO Reiseliv. Da kan det søkes om at utvalgte stier blir autorisert som Nasjonal Turiststi. På sikt vil bare autoriserte stier få penger fra tilskuddsordningen.

–Alle bygge- og anleggstiltak må tilpasses landskapet og naturverdiene. Dessuten må vi ta vare på allemannsretten og norsk friluftslivstradisjon. Denne ordningen skal bidra til at alle får en god opplevelse i naturen selv om det er stor turisttrafikk, sier Helgesen.