Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Solid løft for personer med verge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke vergemålsordningen med 43 millioner kroner i 2018.

Dette vil gi et solid løft for vergemålsforvaltningen, som ivaretar rettssikkerheten til en av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

– Med denne satsingen bidrar vi til å øke rettssikkerheten og rettslikheten til personer med verge, i tråd med vergemålsreformens formål, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Vergemålsforvaltningen ivaretar rettighetene og interessene til mindreårige og voksne som ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser. Ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013. Gjennomføringen av reformen har vært mer krevende enn forutsatt.

Dette skyldes hovedsakelig utfordringer med utviklingen av nytt IKT-system, økning i antall vergemål, samt økningen i søknader fra enslige, mindreårige asylsøkere høsten 2015. Satsingen bidrar også til at de som er verger og har et viktig samfunnsoppdrag, får tilstrekkelig bistand og oppfølging av vergemålsmyndighetene.

– Jeg vil også minne om muligheten til å opprette fremtidsfullmakt. Gjennom denne fullmakten kan voksne personer selv bestemme hvem som skal ivareta interessene hvis personen i fremtiden ikke er i stand til det selv, og hva bistanden skal gå ut på, sier Amundsen.