Historisk arkiv

Forsvaret blir grønnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Vi fjerner oljefyrer i alle Forsvarets bygg. Forsvaret arbeider målbevisst med å ta i bruk miljøvennlige oppvarmingsmetoder som reduserer utslipp av klimagasser og lokal forurensning, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde. Foto: Christopher Røed, Forsvaret

I 2018 vil regjeringen bruke over 200 millioner kroner på å fjerne gamle oljefyrer og å bygge om varmesentraler som benytter fossil fyringsolje. I tillegg videreføres tiltak for å effektivisere energiforbruket. I 2018 skal det gjennomføres tiltak ved små og store anlegg over hele landet.

Siden 2006 har forsvarssektoren bygd om varmesentraler ved store baser. På den måten er forbruket av fyringsolje redusert med om lag 80 prosent. Fyringsolje har blitt erstattet med bioenergi, det er installert varmepumper og leirer er knyttet til fjernvarme.

Nå skal om lag et hundre større og mindre oljefyrer skiftes ut. I Forsvaret gjennomføres også et energiledelsesprogram for mer energieffektiv drift av bygg og anlegg. Fossil olje utgjør nå kun fem prosent av all energi som benyttes til drift og oppvarming av Forsvarets infrastruktur.

– Det arbeides målrettet for å fase ut bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av forsvarssektorens bygg. Forsvaret blir rett og slett litt grønnere i 2018, sier Eriksen Søreide.