Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Rask hjelp og bedre oppfølging til rusavhengige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen skal fortsatt prioritere rusområdet. Vi skal gi rask hjelp, øke kapasiteten og kvaliteten i behandlingstilbudet og gi bedre oppfølging etter behandling. I 2018 foreslår regjeringen at 300 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnes i opptrappingsplanen for rusfeltet.

Opptrappingsplanen for rusfeltet har en økonomisk ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. Hittil har vi bevilget 1289 millioner kroner til oppfølging av planen. I 2018 foreslår regjeringen at 300 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnes i opptrappingsplanen for rusfeltet. I tillegg kommer veksten i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som sikres gjennom den gylne regel. Veksten i TSB for 2018 er beregnet til 150 millioner kroner.

– Rusfeltet har vært et prioritert område for regjeringen siden vi tiltrådte. For første gang siden 2008 har det de siste to årene vært vekst i årsverk til rus- og psykisk helsearbeid i kommunene. Det viser at vi er på rett vei, men det gjenstår fremdeles mye arbeid på rusfeltet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kortere ventetid

Den gylne regel skal videreføres, med krav om høyere vekst i helseregionene for rus og psykisk helsevern hver for seg enn for somatikk. Gjennom å gjeninnføre den gylne regel i 2014 har vi økt døgnkapasiteten i TSB med 211 døgnplasser. Ventetiden på rusbehandling har gått kraftig ned. Gjennomsnittlig ventetid til behandling var 35 dager i 2016. Det er en reduksjon på 26 dager fra 2013.

– Vi skal fortsette arbeidet med å gi raskere hjelp, øke kapasiteten og kvaliteten i behandlingstilbudet og gi bedre oppfølgingen etter behandling, sier Høie.