Historisk arkiv

Styrking av Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Den betydelige satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger i 2017 har gitt økt operativ evne for Heimevernet (HV). For å ivareta denne positive utviklingen videreføres det høye aktivitetsnivået som er etablert for innsatsområdene og styrkestrukturen i 2018.

Illustrasjonsbilde. Soldater fra Heimevernet.
Illustrasjonsbilde. Soldater fra Heimevernet. Foto: Marthe Brohaug, Forsvaret

– I 2017 ble Heimevernet betydelig styrket, blant annet for å finansiere det mangeårige etterslepet innen vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger. Etterslepet vil i stor grad være tatt inn i løpet av 2017. Midlene som opprinnelig var avsatt til dette etterslepet for 2018, kan vi derfor omdisponere til andre prioriterte områder innenfor landmakten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I 2017 ble det også nødvendig sperremateriell til styrkestrukturen anskaffet for 27 millioner kroner.

Etablering av territorielt operasjonssenter i 2018 og styrking av stabene ved heimevernsområdene HV-16 og HV-17 i Troms og Finnmark bidrar til å styrke Heimevernets evne til å planlegge og gjennomføre operasjoner i hele landet.

Forsvaret har inngått rammeavtale med WilNor for logistisk understøttelse av heimevernsområdene. Logistikkonseptet er conteinerbasert og bidrar betydelig til å øke beredskapen. Logistikkonseptet forventes å bli fullt ut implementert i 2018.