Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen styrker kriminalitetsforebyggingen i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til Oslo politidistrikt for å redusere kriminaliteten, bedre integreringen og trygge bomiljøene i Oslo Sør.

– Politiet beskriver en bekymringsfull situasjon som regjeringen tar på største alvor. De siste årene har kriminelle ungdomsmiljøer vokst frem i hovedstaden, og vi vil styrke politiets arbeid med å snu den negative utviklingen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Satsingen innebærer økt politiinnsats mot kriminelle miljøer i utsatte områder i Oslo, med særlig vekt på oppfølging av unge i risikosonen og forhindre rekruttering til miljøer som begår kriminalitet.

– Det er viktig at vi setter inn forebyggende tiltak slik at politiet får mulighet til å følge opp unge før de eventuelt rekrutteres til kriminelle miljøer. Det vil redusere kriminaliteten og styrke integreringen, sier Listhaug. Innsatsen skal bidra til mindre kriminalitet, bedre integrering og trygge bomiljøer.