Historisk arkiv

Regjeringen dobler bistanden til Vest-Balkan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Det er svært viktig å styrke rettsstaten og å fremme demokrati og økonomisk utvikling på Vest-Balkan. Jeg er glad for å kunne varsle en dobling av den norske bistanden til regionen fra 175 millioner i 2017 til 350 millioner kroner i 2018, sier utenriksminister Børge Brende.

Landene på Vest-Balkan er ulike, men fortsatt preget av utfordringer som svak rettsstat, korrupsjon og høy arbeidsledighet, særlig blant ungdom. Ettervirkninger av konfliktene på 90-tallet merkes fortsatt i form av nasjonale, etniske og religiøse motsetninger.

Som varslet i Veivalgsmeldingen styrker regjeringen innsatsen i utsatte deler av Europa for å bidra til reformer og fremskritt på veien mot EU- og Nato-medlemskap.

– Det er avgjørende at landene i regionen får gjennomført egne reformprogrammer, slik at man kan sikre videre demokratisk utvikling. Det er også en forutsetning for videre integrasjon i EU. Her blir det norske bidraget viktig, sier Brende.

Vest-Balkan er inne i en kritisk periode der kombinasjonen av økonomiske og sosiale utfordringer og underliggende spenninger kan gi rom for udemokratiske krefter. Norsk bistand støtter landenes egne reformplaner og er samordnet med bistanden fra EU, medlemslandene og andre viktige givere.