Historisk arkiv

Sterk økning i innsatsen for religiøse minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset. Derfor vil vi fortsette styrkingen av arbeidet med tros- og livssynsfrihet til beste for religiøse minoriteter, sier utenriksminister Brende.

Det har vært gradvise økninger i støtten til religiøse minoriteter de siste fire årene, fra ti millioner i 2013 til 48 millioner i 2017. På neste års budsjett planlegger regjeringen å øke med ytterligere 30 millioner, til totalt 78 millioner.

– Religiøse minoriteter er blant de mest sårbare gruppene i krig og konflikt. Minoriteter blir ofte etterlatt som buffer mellom stridende grupper. Situasjonen for religiøse minoriteter i Irak og Syria gir særlig grunn til bekymring, sier utenriksminister Brende.

Utenriksdepartementet samarbeider tett med FNs høykommissær for menneskerettigheter, og internasjonale og norske frivillige organisasjoner som blant annet Kirkenes verdensråd og Kirkens Nødhjelp, for å styrke innsatsen for religiøse minoriteter. Prosjektene som støttes omfatter beskyttelse og kartlegging av situasjonen for ulike utsatte grupper, tiltak for tidlig varsling og tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen for forfulgte religiøse minoriteter utsatt for trakassering og diskriminering.