Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018
Utgiftskapitler: 61, 400–497 Inntektskapitler: 3400–3497

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget