Prop. 1 S (2017–2018)

For budsjettåret 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Utgiftskapitler: 61, 400–497 Inntektskapitler: 3400–3497

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget