Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Kulturbudsjett med tydelige prioriteringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har som mål at innbyggere over hele landet skal kunne ta del i et rikt og mangfoldig kulturliv. Forslaget til kulturbudsjett for 2018 er på vel 13,9 milliarder kroner. Det er en økning på nær 300 millioner kroner fra saldert budsjett for 2017.

Kulturell og kreativ næring

Regjeringen tar strukturelle grep for å styrke sektorens bærekraft og gi rom for mer skapende virksomhet. I 2017 fikk Norsk kulturråd i oppdrag å etablere Kreativt Norge i Trondheim og to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet rundt de skapende kunstnerne i hele landet. Det foreslås å trappe opp satsingen med en økt bevilgning på 12 millioner kroner og et utvidet oppdrag som også retter seg til kulturinstitusjonene.

– I Norge har det vært tradisjon for å møte utfordringer med økt offentlig støtte. Vi skal fortsatt ha en sterk offentlig finansiering av norsk kulturliv, men vi må samtidig ruste sektoren til å møte utfordringene som følger av et mer globalisert og digitalisert samfunn. Derfor ønsker regjeringen at Norsk kulturråd, som det ledende fagmiljøet innen kunst og kultur, skal være en aktiv pådriver for utvikling av hele sektoren, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Frivillig kulturliv

Regjeringen foreslår å styrke det frivillige kulturlivet med 10 millioner kroner. 5 millioner kroner skal brukes til økt satsing på kor og 5 millioner kroner til amatørteater.

– Det frivillige kulturlivet handler om det folk opplever i hverdagen sin. Lokale og frivillige kulturtilbud er en viktig del av grunnmuren i norsk kulturliv og er en sentral satsing for denne regjeringen. Mer penger til amatørteater og kor vil styrke den frivillige aktiviteten i kunst- og kulturlivet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Vedlikehold av kulturhistoriske bygninger og nye formidlingsarenaer

Sterk statlig finansiering av kulturlivet gjør at vi har sterke kulturinstitusjoner i hele landet som leverer kunst av høy kvalitet. I forslaget til kulturbudsjett for 2018 foreslås 324,5 millioner kroner til nasjonale kulturbygg, en nær fordobling fra 2017. Regjeringen prioriterer penger til flere sentrale bygg, blant annet nytt museumsanlegg på Orkla Industrimuseum, ny scene for Carte Blanche og teatergarasjen i Bergen i Sentralbadet, en ny Ibsen-scene i Oslo og oppstart på kunstsiloen til Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand. 

– Kulturbygg er ikke bare tak over hodet til viktige institusjoner, men de kulturhistoriske byggene våre forteller noe om hvem vi er. De må tas vare på, samtidig som vi må utvikle og bygge nytt for å løfte kunst og kultur i hele landet. Vi satser på bedre formidlingsarenaer i museer, samtidig som vi sørger for nødvendig rehabilitering av bygg som Nationaltheatret og Den Nationale Scene, sier Linda Hofstad Helleland.