Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018
Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget