Prop. 1 S (2017–2018)

For budsjettåret 2018 under Klima- og miljødepartementet Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget