Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Etablerer undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mange uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges. Regjeringen oppretter derfor en egen undersøkelseskommisjon, og foreslår 20 millioner til etablering og drift i 2018.

-Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten Å lære av feil og forebygge feil er helt avgjørende for å gjøre helse- og omsorgstjenestene enda bedre og enda tryggere for pasientene. Å etablere en uavhengig undersøkelseskommisjonen et viktig tiltak i arbeidet med å bygge pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Undersøkelseskommisjonen vil ha en bred tilnærming i sitt arbeid og kunne se på ulike faktorer som rammebetingelser, arbeidsmiljø og sikkerhetskultur. Dette vil gi en bedre oversikt over systemet hendelsen oppsto i, og hvordan den kunne skje. Kommisjonen skal rette sine anbefalinger til alle relevante aktører i helsesektoren, inkludert eiere, tilsynsmyndigheter og andre.

-Spesielt pårørendegrupper har etterlyst en undersøkelseskommisjon for å få mer kunnskap om de sammensatte årsakene til uønskede hendelser. Fordi en undersøkelseskommisjon ikke har som mål å vurdere skyld og ansvar, kan den også bli møtt med større åpenhet. Dette kan bidra til at saken blir bedre opplyst, ser Høie. 

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten ble vedtatt av Stortinget 6. juni 2017.