Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Styrking av samisk filmsatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) med 600 000 kroner.

Økningen skal bidra til styrket satsing på produksjon og formidling av samisk film. Økningen kan brukes både til drift av ISFI og som tilskudd til samiske audiovisuelle produksjoner. Regjeringen har med dette økt tilskuddet til ISFI med nærmere 30 prosent de to siste årene.

– ISFI har bygd opp et spennende samisk filmmiljø, og vist at det er et stort potensial i samisk film. I fjor hadde verdens første spillefilm på sørsamisk, Sameblod, stor suksess, også internasjonalt. Og snart kommer den første samiske spillefilmen for barn og unge noensinne, Sáve, også den med tilskudd fra ISFI. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Den totale bevilgningen til ISFI blir med dette om lag 5,1 millioner kroner i 2018.