Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget