Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Arkivverket styrkes med 15 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Arkivverket med 15 millioner kroner slik at mer arkivmateriale blir tilgjengelig. Arkivverket vil med denne bevilgningen kunne forsterke arbeidet med å ta vare på digitalt skapte arkiv. I tillegg gir økningen mer magasinkapasitet for papirbaserte arkiv og mer digitalisering av papirbaserte arkiv.

– Arkivene er vår felles hukommelse og viktige kilder til kunnskap og opplevelser. Vi må ta vare på denne viktige delen av vår kulturarv, slik at den blir tilgjengelig også for framtidige generasjoner. Vi ønsker å styrke bevilgningen til Arkivverket for å øke innsatsen for å sikre disse arkivene for samtiden og ettertiden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

10 millioner skal brukes til sikring og bevaring av digitalt skapte dokumenter og arkiv. Dette har vært den største utfordringen på arkivområdet i flere år. 

Bevilgningen økes med ytterligere 5 millioner kroner, slik at Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana kan tas i bruk som depot for papirbaserte arkiv. Dette frigjør magasinplass for Arkivverket i Hamar og Oslo. En del av arkivene som flyttes vil også kunne digitaliseres i Nasjonalbibliotekets anlegg. Arkivene blir dermed tilgjengelige for hele landet.