Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

7 millioner kroner til Bygdekinoen i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til Bygdekinoen i 2018 for å sikre en videreføring av dagens tilbud.

Bygdekinoen var inntil 2017 finansiert av film- og videogramavgiften som ble forvaltet av Film & Kino. Fram mot 2019 vil departementet vurdere Bygdekinoens framtidige finansiering og organisering. Inntil det er tatt stilling til dette, foreslår regjeringen å bevilge driftstilskudd til Bygdekinoen på om lag samme nivå som tidligere. Om lag to tredjedeler av Bygdekinoens drift skal finansieres av egeninntekter fra blant annet billettsalg. 

– Med rekordhøy publikumsoppslutning i 2016 har Bygdekinoen vist at deres tilbud fortsatt er relevant, til tross for at stadig flere ser på film hjemme. Jeg er derfor glad for at vi kan finansiere den over statsbudsjettet fram til vi har tatt stilling til Bygdekinoens finansiering og organisering på lengre sikt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.