Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Styrking av Talent Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen ønsker at flere unge talenter skal få utvikle seg på vei mot profesjonelt virke på internasjonalt nivå. Derfor etablerte regjeringen Talent Norge i 2015. I 2018 styrkes tiltaket med 2,8 millioner kroner til 38,9 millioner kroner.

– Talent Norge er allerede en suksesshistorie. På de tre årene som har gått etter etableringen har 21 prosjekter mottatt 130 millioner kroner og om lag 1500 talentplasser er etablert. Resultatene viser at det er rom for nytenkning i kulturlivet, både når det gjelder hvordan man utvikler kunstneriske talenter og hvordan man finansierer prosjekter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Talent Norge bygger modeller for talentutvikling i en sårbar fase like før og etter endt høyere utdanning. Virksomheten utvikler rammeverk for å dele kunnskap, erfaringer og kompetanse om talentutvikling og privat-offentlig samarbeid i kulturlivet.

Prosjektene er innen flere kunstsjangre og igangsatt over hele landet.