Historisk arkiv

Regjeringen styrker arbeidet med forebyggende objektsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I 2018 settes det av om lag 87 millioner kroner til sikring av skjermingsverdige objekter i forsvarssektoren. Regjeringen planlegger med totalt 450 millioner kroner til sikring av skjermingsverdige objekter i forsvarssektoren de neste årene.

Objektsikring
Alle nye bygg og nye prosjekter har nå sikring som en integrert del av investeringsprosjektet. Foto: Alexander Sylte, Forsvaret

Alle nye bygg og nye prosjekter har nå sikring som en integrert del av investeringsprosjektet. Samlet sett vil dette løfte grunnsikringen til et tilfredsstillende nivå. I tillegg foretas det investeringer for om lag 900 millioner kroner for å erstatte dagens radiolinjenett med fiberkabler, noe som vil redusere antallet skjermingsverdige objekter.

Etter at objektsikkerhetsforskriften trådte i kraft i 2011 er det gjennomført fysiske grunnsikringstiltak for objekter i Forsvaret for mer enn 1,1 milliarder kroner. Det er også brukt 450 millioner kroner til elektroniske sikringssystemer.

– Forbedringen av Forsvarets arbeid med sikring av viktige objekter med sikringsstyrker fortsetter i 2018. I 2017 styrket vi budsjettet til Heimevernet for å anskaffe sperremateriell. Dette er viktig siden Heimevernet er Forsvarets viktigste ressurs både for bistand til politiets objektsikring og for sikring av nøkkelobjekter i væpnet konflikt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.