Historisk arkiv

Norge øker støtten til kvinnehelse og trygg abort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norge er en pådriver for likestilling og kvinnehelse internasjonalt. Vi er blant de største giverne på feltet. Samtidig vet vi at behovene er store. Derfor foreslår regjeringen å øke den øremerkede støtten til kvinnehelse og trygg abort med 180 millioner kroner i 2018. Dette kommer i tillegg til årets store økning i forbindelse med «Hun bestemmer»- initiativet, sier utenriksmininister Børge Brende.

Den foreslåtte økningen vil gå til FNs befolkningsfond (UNFPA) og internasjonale frivillige organisasjoner som kan vise til gode resultater. Deler av norsk humanitær innsats er også rettet inn mot dette feltet.

Støtten til UNFPA og frivillige organisasjoner vil styrke de viktigste pådriverne for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både globalt og på landnivå. Ifølge Verdens helseorganisasjon mangler fortsatt 214 millioner kvinner og jenter tilgang til prevensjon. Hvert år mister så mange som 47.000 kvinner livet som følge av utrygge aborter.

- Satsing på kvinnehelse er avgjørende for at jenter og kvinner skal kunne planlegge svangerskap, ta utdanning og delta i arbeidslivet. Skal vi bekjempe fattigdom og skape utvikling vet vi at kvinners økonomiske og politiske deltakelse er en forutsetning. I en tid der kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter er under press er det særlig viktig å styrke felles, global innsats, sier utenriksminister Brende.

Regjeringen har varslet en økning på hele 700 millioner til kvinnehelse og trygg abort for perioden 2017-2020. Norge støtter det nederlandske initiativet «Hun bestemmer».