Historisk arkiv

Norge trapper opp innsatsen i sårbare stater og regioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Flyktningkrisen og alvorlige humanitære kriser som følge av krig, konflikt og terror har gjort det nødvendig å øke oppmerksomheten mot sårbare stater og regioner. Krig og terror er katastrofalt for de som rammes direkte. Det skaper også utfordringer for oss og vår sikkerhet, sier utenriksminister Børge Brende.

I budsjettforslaget for 2017 er bistand til stabilisering og gjenoppbygging etter kriser utvidet til også å omfatte forebygging. Regjeringen foreslår å øke støtten til slike tiltak med 53 millioner kroner i 2017, i tillegg til den historisk store humanitære satsingen.

- Regjeringen øker innsatsen i sårbare stater og arbeider med en helhetlig strategi for opptrapping av innsatsen for stabilisering og utvikling i sårbare stater og regioner. Oppmerksomheten skal rettes mot stater fra Mali i vest via Afrikas Horn og Midtøsten til Afghanistan og Pakistan i øst, sier utenriksminister Brende. Strategien omfatter både bilaterale tiltak og multilateralt engasjement.

- Politiske løsninger er veien til varig og bærekraftig fred. Målet er å øke statenes evne til å løse egne utfordringer og å forhindre at de bryter sammen. Langsiktig og bred innsats er nødvendig dersom vi skal lykkes i denne typen krevende landskap, sier utenriksministeren.

- I sårbare stater og regioner vil de fleste av regjeringens utviklingspolitiske hovedprioriteringer komme til nytte. Dette gjelder særlig humanitær bistand, utdanning, helse og fred og forsoning, sier utenriksminister Brende. Satsingen på næringsutvikling og jobbskaping må også sees i sammenheng med innsatsen i sårbare stater. Humanitær bistand er nødvendig på kort sikt og må kobles til langsiktig innsats for å redusere sårbarhet og bygge motstandskraft.