Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Sterk satsing på helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen prioriterer barn og unges helse og oppvekstsvilkår. Ett av de viktigste tiltakene er styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Fra 2014 til 2017 er det lagt til rette for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med til sammen 836 millioner kroner.

- Dette er viktig for å forebygge psykiske plager blant barn og unge. Regjeringen bygger ut helsetilbudet til barn og unge gjennom satsing på helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Dette er også en oppfølging av ungdomshelsestrategien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 50 millioner kroner gjennom kommunerammen i 2017. I tillegg videreføres den øremerkede tilskuddsordningen på 101 millioner kroner i 2017.

- Det er viktig at barn og unge har et godt lavterskeltilbud. Vi ser at regjeringens satsning på de forebyggende helsetjenestene til unge gir resultater. De siste årene har vi sett en tydelig vekst i antall helsesøstre og andre viktige yrkesgrupper. Det viser at vi er godt i gang, men vi mener det er behov for en enda sterkere innsats, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.