Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2017
Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget