Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok

FOR BUDSJETTÅRET 2017
Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget