Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget