Historisk arkiv

Økt satsing på nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I forslag til statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen at bevilgningene til nordområdetiltak øker fra 2,7 milliarder kroner i 2016 til 3,4 milliarder i 2017.

- Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Gjennom nordområdepolitikken vil vi styrke norske interesser, øke samarbeidet med land som har interesser i Arktis og legge til rette for næringsutvikling og god samfunnsutvikling i nord, sier utenriksminister Børge Brende.

Nordområdepolitikken skal bygge opp under norsk myndighetsutøvelse og norske interesser. Regjeringen legger stor vekt på at Norge skal spille en aktiv rolle i Arktisk råd, Barentssamarbeidet og Den nordlige dimensjon.

- Utviklingsmulighetene i nordområdene er mange. Gjennom blant annet havstrategien, styrking av universiteter og høyskoler og bedre kobling mellom kunnskap og næring vil regjeringen legge til rette for ytterligere vekst, sier utenriksminister Brende.

Nordområdesatsingen går over flere departementers budsjetter. Utenriksdepartementet har ansvaret for å koordinere satsingen og følger også opp regjeringens prioriteringer med støtte fra sin egen tilskuddsordning, Arktis 2030. Innsatsen rettes mot tiltak innen internasjonalt samarbeid, kunnskap, næringsliv, infrastruktur og miljø/sikkerhet/ beredskap i nordområdene.

Økningen i samlet bevilgninger til nordområdetiltak skyldes i blant annet ferdigstillingen av det isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Prosjektet Framsenteret i Tromsø er også et stort prosjekt som videreføres.

Nye tiltak som foreslås på neste års budsjett omfatter blant annet etablering av en kompanistridsgruppe ved Garnisonen i Sør-Varanger, igangsetting av det store havforskningsprosjektet «Arven etter Nansen» og etablering av nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund.