Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017
Utgiftskapitler: 1300–1380 Inntektskapitler: 4300–4380, 5577, 5618, 5619, 5622 og 5624

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget