Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget