Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget