Prop. 2 L (2016–2017)

Endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget