Prop. 1 LS (2016–2017)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

for budsjettåret 2017 — Skatter, avgifter og toll 2017

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget