Prop. 1 LS (2016–2017)

For budsjettåret 2017 — Skatter, avgifter og toll 2017

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget