Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3645, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget