Historisk arkiv

32,6 millioner til nytt magasin ved Oljemuseet i Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår 32,6 millioner kroner til bygging av museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger. Bevilgningen utgjør andre og siste del av en samlet anslått investeringskostnad på 62,6 millioner kroner. Første del ble bevilget i 2016, og arbeidet med planlegging og prosjektering av bygget pågår. Norsk Oljemuseum anslår at byggearbeidene vil starte opp i første kvartal i 2017.

Å dokumentere og ivareta industriarven fra den norske petroleums­virksomheten mens den pågår er viktig. Et nytt museumsmagasin vil sikre forsvarlig lagring av sentrale gjenstander og historisk materiale knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge. Samtidig er gjennomføring av dette byggeprosjektet et av flere tiltak fra regjeringens side for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i Rogaland.

- Petroleumsvirksomheten kommer til å være Norges største næring i mange år framover. Å dokumentere utviklingen av dette industrieventyret er viktig både for oss som lever i dag og for kommende generasjoner. Byggingen av det nye magasinet vil også bidra til arbeid og økt aktivitet i Rogaland. Vi ser at kontrakter til prosjekteringsarbeidet allerede er tildelt bedrifter i regionen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Norsk Oljemuseum leier i dag midlertidige lager- og magasinfasiliteter spredd på flere steder i og utenfor Stavanger. Lagringsforholdene er ikke tilfredsstillende for å ivareta museets behov, og gjenstander har blitt delvis ødelagt som en følge av dagens forhold. Stavanger kommune har sagt seg villig til å bidra med gratis tomt, noe som vil sørge for realisering av prosjektet.