Historisk arkiv

Stort løft for innovasjon og energiforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskningsprogrammet ENERGIX i Norges forskningsråd med 35 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. Økningen skal gå til utvikling og testing av miljøvennlige energiteknologier, slik at de tidligere blir kvalifisert og akseptert i markedet og raskere blir tatt i bruk.

- Dersom vi skal realisere lavutslippssamfunnet, er det avgjørende å styrke virkemidlene som tar forskningsresultater et skritt videre. Ved å styrke ENERGIX bidrar regjeringen til innovasjon og konkurransekraft i næringslivet, mer effektiv utnyttelse av de norske energiressursene og økt fremtidig sysselsetting og verdiskaping, sier olje- og energiminister Tord Lien.

ENERGIX er et av de mest næringsrettede forskningsprogrammene i Norges forskningsråd og det viktigste forskningsprogrammet for næringslivet på energiområdet. Satsingen er derfor sentral i regjeringens arbeid med omstilling og grønn vekst. Tiltaket skal bidra til at norsk næringsliv skal kunne hevde seg i et voksende internasjonalt marked for miljøvennlig teknologi.

Økte bevilgninger til energiforskning er et ledd i regjeringens oppfølging av Mission Innovation som ble etablert i forbindelse med klimaforhandlingene i Paris i fjor. Statsminister Erna Solberg erklærte da at man innen 2020 har ambisjon om å doble de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og innovasjon av miljøvennlige energiløsninger. Norge, og 19 andre land samt EU har sluttet seg til dette initiativet.