Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Nytt bygg for Norsk kjøretøyhistorisk museum får grønt lys

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil legge til rette for et sterkt faglig nasjonalt museumsmiljø for kjøretøyer. Et samla museum for veihistorie og kjøretøy vil gi et enda bedre tilbud til publikum enn i dag, og i 2017 starter arbeidet på nytt bygg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen vedtok tidligere i år å slå sammen Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum.  Det legges opp til å starte byggingen av nytt bygg for Norsk kjøretøyhistorisk museum på tomten til Norsk vegmuseum ved Hunderfossen nord for Lillehammer med 10 millioner kroner i 2017.

- Etter 90 år med forvaltning av kjøretøy har Statens vegvesen de beste forutsetninger for å ivareta denne kulturarven. Dette vil bidra til større variasjon og kvalitet på tilbudet til publikum og kan presentere en mer helhetlig og komplett vei-, kjøretøy- og etatshistorie. Dette vil føre til en større målgruppe og flere besøkende, sier samferdselsministeren.

Oppland fylkeskommune og Lillehammer skal til sammen bidra med et driftstilskudd på 0,9 millioner kroner per år.

 

For flere opplysninger – se: